CERCETARE APLICATIVĂ INDEPENDENTĂ

ÎN DREPT ŞI ŞTIINŢE CRIMINALE

pe parcursul studiilor universitare de licența – masterat - doctorat

SOCIETATEA ROMÂNĂ A CERCETĂTORILOR ÎN STRATEGII JUDICIARE

Funcţioneaza ca instituţie ştiintifică de cercetare aplicativă independentă, formare, specializare, perfecţionare şi recomandare a cercetătorilor în strategii judiciare. Unităţile noastre de cercetare în domeniul strategiei probei favorabile şi ştiinţelor criminale sunt repere de referinţă ale cercetarii aplicative independente din România.

afla mai multe

Structura

CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN ETICĂ JURIDICĂ APLICATĂ
CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN INVESTIGAŢII CRIMINALE APLICATE
CENTRUL DE STUDII ŞI PRACTICĂ ACADEMICĂ

Servicii

AUDITUL CAUZELOR MESEI DE LUCRU
REALIZARE STUDII STIINŢIFICE COMPLEXE
CONSULTANŢĂ ȘI CURSURI INDIVIDUALE
CURSURI DE PERFECȚIONARE ÎN INVESTIGAȚII CRIMINALE APLICATE

Domenii și teme de cercetare

STRATEGIA PROBEI FAVORABILE
PROCEDURA INVESTIGAȚIEI CRIMINALE
MODUS OPERANDI – MIJLOC DE IDENTIFICARE ȘI MIJLOC DE PROBĂ
NECULAI ZAMFIRESCU
Doctor în drept și științe criminale