2018 – NOU PROIECT DE CERCETARE APLICATIVA

Înregistrările cu mijloace tehnice audio sau audiovideo, sunt justificate fie prin motivații ce țin de teoria conspirației, respectiv, acțiuni secrete de interceptare a convorbirilor sau comunicărilor, fie prin motivații ce țin de rațiunea necesitații păstrării și conservării conținutului nealterat al activităților procesuale.[1]

Când am făcut apel la sintagma „teoria conspirației“ am avut în vedere înțelesul dicționar al noțiunii conspirație, respectiv, complot, conjurație, intrigă, mașinație, uneltire, meșteșug, meșteșugire, măiestrie, îndreptată împotriva cuiva, în vederea realizării și depunerii la dosar a probelor de vinovăție, probe acuzate la rândul lor de alterare, distorsionări, modificări, înserări de voci computerizat, intercalări de cuvinte, fraze sau alte elemente de contrafacere, adăugiri, ștersături, pe suportul de memorie externă, motiv pentru care sunt supuse unor activități rezervate experților în voce și vorbire.[2]

Preocupaţi de dependenţa instituţională şi costul exagerat al expertizelor audio video, am realizat examinări ale proceselor verbale de redare în formă scrisă a înregistrărilor telefonice şi ambientale, din perspectivă semantică, logică, psihanalitică…, reuşind să indicăm uneltirile, atunci cand acestea au avut loc.

Azi abordăm tematici privind înregistrarile efectuate pe parcursul urmaririi penale şi al judecăţii, când simultan cu înregistrarile sunt notificate mijloace de probă. Prin această preocupare ne asumăm misiunea de audit statutar şi valorificare a înregistrarilor cu mijloace tehnice audio a activităţilor de urmărire penală şi a desfăşurarii şedinţei de judecată, în procedura camerei preliminare, procedura concluziilor scrise şi a căilor de atac.

Sub aspectul concepției și accepțiunii prezente, auditul judiciar îl tratăm, după caz, fie ca o manifestare proprie de control a corectitudinii activităților organelor judiciare „audit intern” fie „audit statutar independent”, ca o analiză realizată urmare a mandatului primit de un cercetător independent cu statut recunoscut.

Dincolo de uzualele operațiunii de verificare, completare ori rectificare a actelor juridice, dorim să deschidem perspectiva intervenției raționamentelor motivate specifice auditului judiciar independent, ca proces prin care persoane independente evaluează înregistrările și mijloacele de probă derivate pentru a-și forma și transmite o opinie asupra gradului de corespondență între cele observate și anumite criterii ce țin de diferite științe.

Practica noastră aplicată profită de episteme, ferestre ale cunoașterii deschise pentru promovarea probei favorabile prin intervenția raționamentelor motivate. Astfel, vor fi consolidate cererile și excepțiile în procedura camerei preliminare, concluziile scrise privind susținerile apărării vor căpăta greutate argumentativă științifica, motivarea cererilor privind apelul, contestația în anulare, recursul în casație, va fi temeinică, iar cererea de revizuire se va putea sprijini pe fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei.
Suntem deschiși la parteneriate pentru dezvoltarea cercetării aplicative în acest domeniu.

Conf. univ. dr. Neculai Zamfirescu

[1] Art.138 (1) a) interceptarea convorbirilor și comunicărilor și Art.110. (5); consemnarea declarațiilor Art.111 (4); ascultare a persoanei vătămate Art. 129 (4); ascultarea martorului protejat Art.135 (3); activitatea de identificare și declarația persoanei care face identificarea ; Art.159 (19) înregistrarea persoanelor găsite pe parcursul perchezițiilor Art.369 (1)c.p.p. si Art. 231(2) c.pr.civ.desfășurarea ședinței de judecată în procesul penal și civil.

[2] A se vedea în acest sens, Adrian Petre, Cătălin Grigoraș, Înregistrările audio și audio–video, mijloace de probă în procesul penal. Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 178.