Cu referire la propunerea de modificare a legilor Justiţiei, în principal la „înfiinţarea unei direcţii specializate în cadrul Ministerului public, pe langa DNA şi DIICOT, care să aibă competenţă exclusivă pentru faptele penale reclamate a fi fost comise de către magistrati„ – sugeram strategia principială a “organizării, înaintea reorganizării“, mai precis, organizeazarea şi asigurarea fucţionarii pe lângă fiecare Curte de Apel, şi implicit la nivelul CSM şi Ministerul Justitiei, a unor unităţi de cercetare ştiinţifică aplicată.

Este suficientă o simplă decizie, întrucât OG 57 2002 privind cercetarea ştiinţifică art. 5 (1) prevede „dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare este recunoscut oricărei persoane fizice sau juridice”[1].

Propunem de lege ferenda “instituţia magistratului cercetator„[2] avand urmatoarele atributii[3]:

  • consultanţă ştiinţifică acordată la cerere procurorilor şi judecătorilor
  • cercetarea ştiinţifică a situaţiilor de fapt ce reflectă ipoteza culpabilităţii unui judecător sau procuror pentru denegare de dreptate, abuz de drept sau fraudă la lege.[4]

Conf. univ. dr. Neculai Zamfirescu

[1] Condiţiile minime de experienta profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare ştiinţifică art. 16 (3) sunt îndeplinite de procurori. Art. 18 (1) Gradul profesional (de cercetare stiintifica), odată acordat, aparţine persoanei titulare pentru domeniul de cercetare-dezvoltare respectiv şi constituie titlu personal de care poate face uz în toate cazurile care implică imaginea sau drepturile personale. Trebuie avute în vedere principiile responsabilităţii şi responsabilizării magistraţilor cercetători.
[2] NCPP Art. 3 (6 1) DE LEGE FERENDA – Funcţiea de urmărire penală, fucţia judecătorului de drepturi şi libertăti, alaturi de fucţia judecatorului de cameră preliminară, presupun măsura responsabilizării consultanţilor ştiinţifici (fuctia de consultantul stiintific nu se confundă cu fuctia de expert, consultantul poate fi formator de experti)
Precedente istorice: Serviciul de identificare judicară de pe langa tibunalul; Dr. Constantin Turai, consultant (expert) pe langă Tribunalul Ilfov.

[3] Inferam, necesitatea de a veghea pentru păstrarea vechilor garanţii şi instituirea unor noi norme relative la disciplina justiţiarului care să permita urmărirea şi sacţionarea actelor externe, materiale, vizibile, controlabile, cenzurabile ale omului de justiţie. Noile norme apar ca o garanţie care să nu admită întâietatea actelor ce se sprijină pe viaţa psihică, internă, acte ce rămân în afara autorităţii regulei de drept. Din această perspectivă indicăm posibilitatea obiectivizării cercetărilor privind actele ce ramân în afara autorităţii regulei de drept.

[4] Rezultatul cercetărilor nu vizează chestiuni de apreciere ci de constatare.