Procedura investigație criminale este procedura în continuă devenire
Procedura penală, care este procedura efectuată, elaborată

Mai înainte, investigaţia criminală era partea de căpetenie a Ştiinţi Criminale, cu teoria modului de operare, a organizarii identificării judiciare şi crimnale, cunoaşterea concepţiei sistemelor criminale… Fără îndoială că o vreme centrul Ştiinţei Criminale a suferit o strămutare, atenţia tuturora a fost cu deosebire îndreptată către problemele procedurii penale, lasând deoparte beneficiile procedurii ştiinţei descoperirii aplicate, care azi în dimensiuni modeste încearcă a redimensiona vechile preocupări.

Astăzi ştiinţa aplicată trebuie să se găsească pe planul din faţă, dominând din ce în ce mai tare. O astfel de abordare săvârşită în Ştiinţa Criminală îşi are de altfel raţiunile ei, în sensul că naraţiunea relativă la un anume caz al mesei de lucru, trebuie să lase loc aplicaţiei ştiintifice asupra esenţei sale. În mod direct, Ştiinţa Criminală Aplicată poate să ne arate care sunt legile sale, că fiecare lucru trebuie să aibă o raţiune pentru care se produce şi care este însăşi raţiunea descoperirii.

Rezultatele cercetării aplicate pot fi cuprinse în lucrări științifice din domeniul „auditului acțiunii criminale”, iar operațiunile de cercetare aplicata pot fi îndreptate spre obiective care țin de tematicile:

  • Identificarea unui câmp criminal;
  • Reconstrucția scenei unei crime;
  • Metodologia realizării profilului făptuitorului;
  • Adevărul și simularea sa;
  • Verificarea alibiului și a asumării acțiunii criminale;
  • Investigarea suspectului;