CERCETARE APLICATIVĂ INDEPENDENTĂ

ÎN DREPT ŞI ŞTIINŢE CRIMINALE

pe parcursul studiilor universitare de licența – masterat - doctorat

ISTORICUL PSIHOCRIMINALISTICII

CRONOLOGIA  PRINCIPALELOR ACTIVITATI

Înființarea Centruli de Cercetări la inițiativa Col. dr. Neculai Spirea Zamfirescu, atrăgând colaborarea sociologului Voinea Magdalena şi  juriștilor Cpt. Gheorghe Popa și  Zamfirescu Oana Maria.

La data înființării, Centrul a purtat denumirea: Centrul de Cercetări în domeniul Psihocriminalisticii „Gen. Dumitru Ceacanica” Rm. Sărat, in amintirea regretatului ofiter de politie criminala Dumitru Ceacanica.

Activitatea de cercetare-dezvoltare a fost destinată în principal utilizării experienţei profesionale  pentru perfecţionarea metodelor şi mijloacelor investigarii acţiunilor criminale. Rezultatele cercetărilor au fost utilizate iniţial în activitatea de descoperire a omorurilor  rămase cu autori necunoscuţi.

De la bun inceput a fost atrasa colaborarea celor mai prestigioase presonalitati din domeniul criminalisticii, medicinii legale si investigatiilor criminale, amintim: Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, prof. univ. dr. Dolphi Drimer, prof. univ. dr. Gheorghe Scripcaru, prof. univ. dr. Emilian Stancu, prof. univ. dr. Viorel Panaitescu, prof. univ. dr. Lucian Ionescu, prof. univ. dr. Tudorel Butoi, prof. univ. dr. Lazăr Cârjan, prof. univ. dr. Vasile Bercheşan, prof. univ. dr. Ion Suceavă, prof. univ. dr. Gheorghe Popa, prof. univ. dr. Emil Stan, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea, prof. univ. dr. Petre Buneci, conf. univ. dr. Sorin Alămoreanu, conf. univ. dr. Constantin Hariuc, Conf. univ. dr. Gheorghe Păşescu.

 

Apare primul numar al Revistei Române de Psihocriminalistică. Revistei ii revine sarcina  transmiterii informaţiilor,  experienţei şi bunelor practici in domenuiul de cercetare al centrului, respectiv al descoperirii autorilor si adevarurilor necunoscute. Revista a fost inregistrata si poarta numarul ISSN: 1844-54. Anuarele revistei au fost editate sub ingrijirea Ed. Pro Universitaria.

Sunt valorificate rezultatele primului proiect de cercetare prin apariţia lucrării “Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor de omor rămase cu autori neidentificaţi” – ISBN 973-9459-53-6, Ed.National, 2000, autor N. Zamfirescu, lucrare destinată practicienilor în domeniul poliţiei criminale.

 

Valorificarea rezultatelor cercetărilor se face cu ocazia sesiunilor de comunicări ştiinţifice, simpozioanelor şi congreselor internaţionale anuale, organizate de: Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică, Universitatea Babeş Bolyai – Cluj Napoca, Universitatea 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia , Asociaţia Criminaliştilor din România.

 

Facultatea de drept a Universităţii Babeş Bolyai – Cluj Napoca – agreează în cadrul studiilor masterale disciplina opţională „Psihocriminalistica”. În vederea realizării suportului de curs este iniţiat şi derulat un al doilea proiect de cercetare, proiect ce se finalizează prin apariţia cursului postuniversitar „Logica Cercetării Criminale” – ISBN 973-85636-6-6, Ed. Printeuro, 2002, autor N. Zamfirescu.

 

Centrul devine unitate componentă a sistemului de cercetare dezvoltare naţional, urmare a intrării în structura SC Dr. Zamf Expert Consult, unitate cu obiect de activitate principal  cercetare – dezvoltare în ştiinţe social umaniste ( SC Dr. Zamf  Expert Consult, CUI – RO 14403348 – J10 / 37 /2002.

Odată cu înregistrarea ca persoană juridică, Centrul desfăşoară activităţi de consultanţă şi cercetare destinate justiţiabililor şi cabinetelor de avocatură. Sumele încasate au fost folosite pentru procurarea bazei materiale, respectiv a bunurilor necesare activităţilor de cercetare, învăţământ şi practică universitară. Se construieşte şi se dotează un laborator şi o sală de seminarii. 

 

Cel de-al treilea proiect de cercetare are ca finalitate lucrarea: „Introducere în Interpretarea Fenomenologică a Urmelor” – ISBN 973-8397-44-8, Ed. Alma Mater, 2003, autori: S. Alămoreanu şi N. Zamfirescu. Lucrarea a fost destinată masteranzilor cursului de Ştiinţe penale şi criminalistică (Facultatea de Drept a Universitatii Babeş Bolyai, Cluj Napoca). 

Între anii universitari  2003 – 2007, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş Bolyai, Cluj Napoca, deschide în municipiul Rm. Sărat extensia academică pentru cursul postuniversitar „Metodologia investigării Criminalistice” (cadre didactice: conf.univ.dr. Sorin  Alamoreanu, conf.univ.dr.Tudorel Butoi, prof. asociat Catalin Grigoras si prof. asociat. N. Zamfirescu. ( 212 absolvenţi ).

 

Sunt valorificate rezultatele celui de al patrulea proiect de cercetare, finalizat prin cursul „Logica probabilităţilor” – studiu iniţial pentru dezvoltarea expertizei ipotezelor – ISBN  973-8389-64-X, Ed. Primteuro, autori: Neculai Zamfirescu, Oana Maria Zamfirescu, Guniţă Foarfecă, curs practic  recapitulativ pentru anul universitar 2004 – 2005.

Centrul atrage colaborarea Universităţii Ecologice din Bucureşti, care organizează la Rm. Sărat o extensie academică cursuri de licenţă şi masterat (forma F.R.) pentru: Facultatea de drept (absolvire: 5 promoţii); Facultatea de ştiinţele comunicării ( absolvire: 2 promoţii ) şi Facultatea de ştiinţe economice (absolvire: o promoţie ). Cursuri licenţă: 320 absolvenţi, cursurile masterale  282 absolvenţi . 

Urmare a colaborării cu instituţiile de învăţământ superior, Centrul  adoptă denumirea: „Centrul de Cercetări Ştiinţifice Studii şi Practică Universitară”.

 

Se aduce în lumina tiparului rezultatele programunlui de cercetare ştiinţifică « Procedura normativă, investigarea şi expertiza acţiunii criminale ramasă cu făptuitori necunoscuţi » finalizat prin cursul licenţial „Elemente de criminalistică şi tehnică criminală”, ISBN 978-973-110-032-6, Ed. ERA, autor N. Zamfirescu,  220 pag. şi cursul masteral “Expertiza criminalistică mijloc de probă şi identificare – ISBN 978-973-110-033-3, Ed. ERA, autor N.Zamfirescu, 230 pag.

La finele anului 2007, este organizează  prima întrunire a universitarilor criminalişti din România.

 

Cu ocazia Conferinţei Internaţionale Universitare de Criminalistică – Alba Iulia 2008, Centrul a primit  ,,Diploma de Onoare În semn de apreciere a interesului şi iniţiativei private pentru dezvoltarea cercetării criminalistice”.

Anul 2008 este anul în care se finalizează programul de cercetare « Ştiinţe aplicative şi de cultură profesională » destinat studenţilor, finalizat prin editarea suporturilor de curs: «Criminologie, concepte teoretico practice », Ed. ERA,  ISBN 978-977-110-036-4, autori: N. Zamfirescu, Oana Maria Zamfirescu 110 pag şi «Evoluţia conceptului de persoană în dreptul roman»,  Ed.ERA, 2008, ISBN 978-973-110-037-1, autor N.Zamfirescu, 105 pag.

Începând cu anul 2008, este iniţiat un nou program de cercetare având drept temă “Strategia Probei Favorabile”. Programul atrage atenţia prin circuitul rapoartelor de cercetare în mediul universitar şi al structurilor judiciare.

Valoarea anuală a contractelor de cercetare încheiate cu  cabinete de avocatură şi justiţiabili s-a cifrat la aproximativ 10.000 Euro. Sumele obţinute au fost investite în construirea noului sediu al Centrului ( sală predare a 150 mp, sală conferinţă 150 mp, sală studiu – seminarii 45 mp,  laborator 15 mp.).                       

 

In anul 2009 Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării, prin Autoritatea Naţională  pentru Cercetare Ştiinţifică,  evalueaza şi atestată capacitatea de a desfăşura activităţi de cercetare prin decizia 9757 / 2009.

 

Este editat Tratatul practic de psihocriminalistică – autori şi adevăruri necunoscute – ISBN978-973-127-340-2, Ed. Universul Juridic, autor N.Zamfirescu,  546  pag.

La finele anului 2010 Centrul râmnicean devine centru coordonator pentru înființarea Societății Române a Cercetătorilor în Strategii Judiciare, societate cu personalitate de drept natural, funcţionând ca instituţie ştiintifică de formare, specializare, perfecţionare şi recomandare a cercetătorilor în strategii judiciare. Societatea devine unitate compomentă a sinstemului de cercetare naţional. Actul constitutiv a fost supus procedurii notariale de legalizare (încheiere nr.588 / 05.10.2010 ).

Centrul își schimbă denumirea, devenind „Centrul de Cercetări în Etică Juridică Aplicată”.

 

2012 – Finalizarea proiectului de cercetare „Criminologie, teori fundamentale  şi cercetare aplicativă” Editura „Universul Juridic”

2013 – Finalizarea proiectului de cercetare „Fenomenologia în arta forensic Ed. Z&Z  (ediție de lucru, f.e.)

2014 – Finalizarea proiectului de cercetare „Codul civil, structura nouă și doctrina fundamentală – Cartea V-a Despre Obligații, Ed. Z&Z

2015 – Finalizarea proiectului de cercetare Catalog – 101 Rapoarte Cercetare Aplicativă Independentă

2016 – Finalizarea proiectului de cercetare „Cursul  Elementar de Investigații Criminale”  (ediție de lucru, f.e.)

Se  înființată  a doua entitate de cercetare științifică „Centrul de Cercetari în Investigaţii Criminale Aplicate”. Denunirea devine  „CENTRUL DE CERCETĂRI  ÎN ETICĂ JURIDICĂ ŞI INVESTIGAŢII CRIMINALE APLICATE”

2017 – Lansarea și derularea proiectului de cercetare  „Semantica şi psihanaliza mijloacelor de probă”

 

Incepe colaborarea cu JURIDICE.RO revista in care sunt publicate urmatoarele articole:

Auditul de valorificare a înregistrărilor cu mijloace tehnice audio sau audiovideo 26.01.2018;

Memoria și teoria bunelor moravuri. Perspectivă juridică, semantică și psihanalitică privind dispoziția art. 101 alin. (3) NCPP 14.05.2018; Despre revizuire și terapia necunoscutelor 29.01.2018;  Eseul procedurii de urgență 07.05.2020; Investigația criminală. Procedee probatorii însuflețite și neînsuflețite 19.08.2019; Făptuitorul – subiect principal al investigației criminale 15.08.2019;  Investigații criminale (III). Cercetarea deschisă sau cercetarea pro domo 14.05.2019; Investigații criminale (II). Înregistrările din cursul urmăririi penale și desfășurării ședinței de judecată 07.05.2019; Investigația criminală, știința în sine, opinie și interpretare (I) 10.04.2019; Analiza necesității și utilității dispunerii expertizei pentru estimarea retroactivă a alcoolemiei 27.03.2019; Proiectul – procedură și terminologie criminală 18.06.2020; Biblioteca modus operandi. Resursă a mijloacelor de probă și identificare 08.05.2020

 

Incepe colaborarea cu revista UNIVERSUL JURIDIC.RO unde sunt publicate eseuri privind proiectul de cercetare intitulat: Terminologia investigatiei criminale.

Este scos de sub tipar vol I si II al proiectului „Știința Investigației criminale – Teoria argumentării și gândire critică” Ed. „Pro Universitaria”.

 

Este primita invitația de depunere a lucrărilor și aderarea la comitetul editorial din partea „International Journal of Law and Society” jurnal ce face parte din Science Publishing Group, editor internațional independent cu o echipă editorială care cuprinde unii dintre principalii cercetători ai lumii. Science Publishing Group comunică descoperirile științifice în peste 175 de țări. (ISSN Online: 2640-1908;  ISSN Print: 2640-1894).

International Journal of Law and Society publica lucrarea “Semantica si psihanaliza investigatiilor criminale”.