1994

Centrul de Cercetări a fost înființat în anul 1994 din inițiativa Col. dr. Neculai Spirea Zamfirescu atrăgând colaborarea sociologului Voinea Magdalena şi a juriștilor Cpt. Gheorghe Popa si Zamfirescu Oana Maria. La data înființării, Centrul a purtat denumirea: Centrul de Cercetări în domeniul Psihocriminalisticii „Gen. Dumitru Ceacanica” Rm.Sărat

Din anul 1994 pană în prezent, centrul râmnicean a organizat bianual sesiuni de comunicări științifice care s-au bucurat de prezența mai multor personalități, dintre care amintim: acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, prof. univ. dr. Dolphi Drimer, prof. univ. dr. Gheorghe Scripcaru, prof. univ. dr. Emilian Stancu, prof. univ. dr. Viorel Panaitescu, prof. univ. dr. Lucian Ionescu, prof. univ. dr. Tudorel Butoi, prof. univ. dr. Lazăr Cârjan, prof. univ. dr. Vasile Bercheşan, prof. univ. dr. Ion Suceavă, prof. univ. dr. Gheorghe Popa, prof. univ. dr. Emil Stan, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea, prof. univ. dr. Petre Buneci, conf. univ. dr. Sorin Alămoreanu, conf. univ. dr. Constantin Hariuc, Conf. univ. dr. Gheorghe Păşescu

1997-2000

Activitatea de cercetare a fost destinată, în principal, utilizării experienței profesionale pentru perfecționarea metodelor și mijloacelor privind investigarea acțiunilor criminale. Rezultatele cercetărilor au fost utilizate în activitatea de descoperire a omorurilor rămase cu autori necunoscuți. Rezultatele au fost surprinzătoare astfel că transmiterea datelor, a experienței și bunelor practici a revenit Revistei Române de Psihocriminalistică, prima apariție in anul 1997 (ISSN: 1844-54)

Rezultatele primului proiect de cercetare au fost valorificate prin apariția lucrării "Investigarea științifică a infracțiunilor de omor rămase cu autori neidentificați" - ISBN 973-9459-53-6, Ed. Național, 2000, autor N. Zamfirescu, lucrare destinată practicienilor în domeniul poliției criminale.

Din anul 2000, diseminarea rezultatelor cercetărilor s-a făcut și cu ocazia sesiunilor de comunicări științifice, simpozioanelor și congreselor internaționale anuale, organizate de: Societatea Română de Criminologie și Criminalistică, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, Universitatea 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia, Asociația Criminaliștilor din România.

Investigarea științifică a infracțiunilor de omor rămase cu autori neidentificați

2001-2002

În anul 2001 Facultatea de drept a Universităţii Babeş Bolyai - Cluj Napoca - agreează în cadrul studiilor masterale disciplina opţională „Psihocriminalistica”. În vederea realizării suportului de curs este iniţiat şi derulat un al doilea proiect de cercetare, proiect ce se finalizează prin apariţia cursului postuniversitar „Logica Cercetării Criminale” - ISBN 973-85636-6-6, Ed. Printeuro, 2002, autor N. Zamfirescu.

Din anul 2002 Centrul devine unitate componentă a sistemului de cercetare dezvoltare naţional, urmare a intrării sale în structura S.C. Dr. Zamf Expert Consult, unitate cu obiect de activitate principal cercetare - dezvoltare în ştiinţe social umaniste ( S.C. Dr. Zamf Expert Consult, CUI – RO 14403348 – J10/ 37/2002, cont IBAN: RO 28BPOS10106619768 RON 01 - Banc Post, Agenția Rm. Sărat).

Odată cu înregistrarea ca persoană juridică, Centrul desfăşoară activităţi de consultanţă şi cercetare destinate justiţiabililor şi cabinetelor de avocatură. Sumele încasate au fost folosite pentru procurarea bazei materiale, respectiv a bunurilor necesare activităţilor de cercetare, învăţământ şi practică universitară. Se construieşte şi se dotează un laborator şi o sală de seminarii.

2003-2005

Cel de-al treilea proiect de cercetare are ca finalitate lucrarea Introducere în Interpretarea Fenomenologică a Urmelor - ISBN 973-8397-44-8, Ed. Alma Mater, 2003, autori: S. Alămoreanu şi N. Zamfirescu. Lucrarea a fost destinată masteranzilor cursului de Ştiinţe penale și criminalistică (Facultatea de Drept a Universității Babeș Bolyai, Cluj Napoca). Între anii universitari 2003 - 2007, Facultatea de Drept a Universității Babeș Bolyai, Cluj Napoca, deschide sub egida centrului, în municipiul Rm. Sărat, extensia academică pentru cursul postuniversitar „Metodologia investigării Criminalistice” (cadre didactice: conf. univ. dr. Sorin Alamoreanu, conf. univ. dr. Tudorel Butoi, prof. asociat Catalin Grigoras și prof. asociat N. Zamfirescu. (212 absolvenţi).

În anul 2005 sunt valorificate rezultatele celui de al patrulea proiect de cercetare, finalizat prin cursul "Logica probabilităţilor" – studiu iniţial pentru dezvoltarea expertizei ipotezelor - ISBN 973-8389-64-X, Ed. Primteuro, autori: Neculai Zamfirescu, Oana Maria Zamfirescu, Guniţă Foarfecă, curs practic recapitulativ pentru anul universitar 2004 - 2005.

Tot în anul 2005, Centrul atrage colaborarea Universităţii Ecologice din Bucureşti, care organizează la Rm. Sărat o extensie academică pentru cursuri de licenţă şi masterat (forma F.R.) pentru: Facultatea de drept ( absolvire: 5 promoţii ); Facultatea de ştiinţele comunicării ( absolvire: 2 promoţii ) şi Facultatea de ştiinţe economice ( absolvire: o promoţie ). Cursuri licenţă: 320 absolvenţi, cursurile masterale 282 absolvenţi . Urmare a colaborării cu instituţiile de învăţământ superior, Centrul adoptă denumirea: Centrul de Cercetări Ştiinţifice Studii şi Practică Universitară.

2007-2008

Bratari Dacice - Conferinta Internationala

Anul 2007 aduce în lumina tiparului rezultatele programului de cercetare științifică “Procedura normativă, investigarea și expertiza acțiunii infracționale rămasă cu făptuitori necunoscuți” finalizat prin cursul licenţial “Elemente de criminalistică și tehnică criminală”, ISBN 978-973-110-032-6, Ed. ERA, autor N. Zamfirescu, 220 pag. și cursul masteral “Expertiza criminalistică mijloc de probă și identificare" - ISBN 978-973-110-033-3, Ed. ERA, autor N.Zamfirescu, 230 pag. La finele anului 2007, Centrul organizează prima întrunire a universitarilor criminalişti din România.

Cu ocazia Conferinței Internaționale Universitare de Criminalistică - Alba Iulia 2008, Centrul a primit Diploma de Onoare ,,În semn de apreciere a interesului și inițiativei private pentru dezvoltarea cercetării criminalistice”

Anul 2008 este anul în care se finalizează programul de cercetare “Științe aplicative și de cultură profesională” destinat studenților, finalizat prin editarea suporturilor de curs: “Criminologie, concepte teoretico-practice”, Ed. ERA, ISBN 978-977-110-036-4, autori: N. Zamfirescu, Oana Maria Zamfirescu 110 pag și “Evoluția conceptului de persoană în dreptul roman”, Ed. ERA, 2008, ISBN 978-973-110-037-1, autor N.Zamfirescu, 105 pag.

Începând cu anul 2008, este inițiat un nou program de cercetare având drept temă “Strategia Probei Favorabile”. Programul atrage atenția prin circuitul rapoartelor de cercetare în mediul universitar și al structurilor judiciare. Valoarea anuală a contractelor de cercetare încheiate cu cabinete de avocatură și justițiabili s-a cifrat la aproximativ 10.000 Euro. Sumele obținute au fost investite în construirea noului sediu

2009-2010

În anul 2009 Ministerul Educației Cercetării și Inovării, prin Autoritatea Națională  pentru Cercetare Științifică,  evaluează și atestă capacitatea de a desfășura activități de cercetare prin decizia 9757/2009.

În anul 2010 este editat Tratatul practic de psihocriminalistică - autori și adevăruri necunoscute - ISBN978-973-127-340-2, Ed. Universul Juridic, autor N.Zamfirescu,  546  pag.

La finele anului 2010 Centrul râmnicean devine centru coordonator pentru înființarea Societății Române a Cercetătorilor în Strategii Judiciare având ca obiectiv apariția unei noi profesii, cercetător în strategii judiciare (actul constitutiv al S.C.S.J., societate cu personalitate de drept natural, a fost supus încheierii notariale de legalizare nr.588 / 05.10.2010 ). Centrul își schimbă denumirea, devenind „Centrul de Cercetări în Etică Juridică Aplicată”.

Proiecte de cercetare 2011-2017

Proiectele de cercetare 2011 - 2017 sunt finalizate prin editarea următoarelor manuale:
- Criminologie, teorii fundamentale și cercetare aplicativă Ed. Universul Juridic 2012;
- Fenomenologia în arta forensic - Cercetare științifică aplicată, Ed. Z&Z 2013 (ediție de lucru);
- Codul civil, structura nouă și doctrină fundamentală Cartea V-a Despre Obligații, Ed. Z&Z 2015;
- Catalog – 101 Rapoarte Cercetare Aplicativă Independentă Strategia probei favorabile (2015 ediţie de lucru);
- Curs elementar de investigații criminale – ediție de lucru 2016;
- Semantica şi psihanaliza mijloacelor de probă, proiect 2017.
In anul 2016 este înființată o a doua entitate de cercetare științifică „Centrul de Cercetari în Investigaţii Criminale Aplicate”.