Strategia probei favorabile aug.27

Strategia probei favorabile

Probele de vinovăţie se adună, în caz când ele există Probele de nevinovăţie se caută Dacă potrivit art.5 (2), organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge şi de a administra probe în favoarea suspectului sau inculpatului, atunci, potrivit principiului corelativităţii, sus...

Detalii
Procedura investigaţiei criminale aug.27

Procedura investigaţiei criminale

Procedura investigație criminale este procedura în continuă devenire Procedura penală, care este procedura efectuată, elaborată Mai înainte, investigaţia criminală era partea de căpetenie a Ştiinţi Criminale, cu teoria modului de operare, a organizarii identificării judiciare şi crimnale, cuno...

Detalii
Modus Operandi – mijloc de identificare şi mijloc de probă aug.27

Modus Operandi – mijloc de identificare şi mijloc de probă

În materie criminală fiecare mijloc de probă conservă elemente modus operandi Modul de operare nu trebuie redus la o noţiune, nu trebuie limitat la reflectivitatea expresiei latine, modul de operare este un complex de noţiuni, elemente şi raţionamente, este oglinda ce reflectă trinomul profilului au...

Detalii