AUDITUL CAUZELOR MESEI DE LUCRU

Examinare profesională a mijloacelor de proba, dovezilor cu scopul de a exprima o opinie responsabilă și independentă în raport cu perspectivele rezolvării cauzei (identificării autorilor, acuzațiile penale, condiții contractuale și testamentare, forma și conținutul înscrisurilor suspecte de falsificare).

STRATEGIA PROBEI FAVORABILE - Cunoașterea cauzei în vederea pregătirii apărării, susținerii nevinovăției sau a circumstanţierii vinovăției

Exemple:

PROCEDURA INVESTIGAȚIEI CRIMINALE - Reconstrucția scenei unei crime și profilul făptuitorului, promovarea lui modus operandii ca mijloc de probă

Exemple:

IDENTIFICAREA MODULUI DE OPERARE - Realizarea și exploatarea arhivei modus operandii.

Exemple:

REALIZAREA UNOR STUDII ȘTIINȚIFICE COMPLEXE

privind descoperirea unor fapte sau împrejurări ce justifică și susțin cererea de revizuire.

Exemple:

CONSULTANTA ȘI CURSURI INDIVIDUALE

în vederea redactării lucrărilor de licență, masterat și doctorat.

CURSURI DE PERFECȚIONARE ÎN INVESTIGAȚII CRIMINALE ȘI MODUS OPERANDII

ORGANELE JUDICIARE ADMIT RAPORTUL DE CERCETARE CA MIJLOC DE PROBĂ

Raport de cercetare