În materie criminală fiecare mijloc de probă conservă elemente modus operandi

Modul de operare nu trebuie redus la o noţiune, nu trebuie limitat la reflectivitatea expresiei latine, modul de operare este un complex de noţiuni, elemente şi raţionamente, este oglinda ce reflectă trinomul profilului autorului necunoscut.( fizic, psihic si sociologic )

Ideea unei organizări, a unei colecții de dosare, a arhivei identificării criminale, este posibilă dacă privim un dosar ca pe o carte a identificării criminale, dacă stabilim criterii raţionale de selectare şi structurare a dosarelor cu autori cunoscuţi şi necunoscuţi, dacă dorim să avem o organizare ştiinţifică în acest domeniu, mai precis o colecție de dosare, o arhivă a identificării criminale. A înţelege că este necesar un spaţiu al cunoaşterii, în care se păstrează și se studiază dosare organizate pe principiile arhivisticii si cele ale ştiinţei identificării criminale, înseamnă a fi de acord cu raportul necesitate – posibilitate în această materie.

Conceptul Modus operandi – mijloc de identificare și mijloc de probă poate fi pus în lumină, poate deveni un reper ca urmare a realizării și publicării unor lucrări științifice. Tematicile care pot susține dezideratul pot fi:

  • Arhiva identificării criminale, structura și funcționalitate;
  • Operații, metode sau sisteme de identificare ale modului de operare;
  • Modus operandii mijloc de probă;
  • Modul de operare și reflectivitatea mijloacelor de proba;
  • Modul de operare în cadrul sistemelor criminale.